Meditatie lerarenopleiding

Erkende opleiding Diepte Meditatie leraar

Er is een toenemende vraag in de samenleving naar goed opgeleide meditatie leraren.

Meditatie wordt steeds meer gemeengoed, en het nut van meditatie wordt steeds meer erkend. Er is immers nu zoveel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar meditatie, dat de resultaten niet alleen gebaseerd zijn op de persoonlijke subejectieve ervaring maar ook meer en meer wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Vele mensen ervaren dus de voordelen van regelmatig mediteren. Sommige mensen krijgen op basis van hun ervaringen en interesse inspiratie om dit door te willen geven en meditatieleraar te willen worden.

 

 

De afronding van de eerste leraren meditatie opleiding.

 

 

De mogelijkheid om de opleiding tot leraar Diepte Meditatie [DM] te volgen bestaat sinds 2003. Deze opleiding is vorm gegeven door Hilda Postema.

De opleiding is gestructureerd in 16 modulen en duurt ongeveer 2 jaar. Bij elke module leer je een vaardigheid die je vervolgens, in eerste instantie onder supervisie, in de praktijk brengt. Het is met name een praktijk gerichte opleiding.  Echter, ruime ervaring met meditatie kan bij de leraar natuurlijk niet ontbreken. Er zijn verschillende onderdelen tijdens de opleiding waarop je de meditatie ervaring verdiept. Ook wordt er veel aandacht besteed van de principes, wetmatigheden, waarop de werking van meditatie is gebaseerd.

Het eerste jaar van de opleiding is een basisjaar waarin algemene kennis over meditatie wordt bestudeerd, en wordt geleerd mensen te begeleiden in hun processen om van doen naar niet doen te gaan. Begrip van lichaamsbewustzijn en vaardigheden om dit door te geven, zelf ademhalingsoefeningen [pranayama’s] beoefenen en doorgeven zijn bijvoorbeeld een onderdeel van dit basis jaar. Ook leer je begeleide meditaties met klankschalen te geven in het eerste jaar.

Een onderdeel van het geven van meditatiecursussen is mensen in dit proces te kunnen begeleiden. Zodra mensen tot rust komen, gaat het fysieke lichaam reageren.  Er kan een ontstressing plaats gaan vinden, met allerlei bijverschijnselen. Er kunnen op basis van deze ontstressing emotionele reacties plaats vinden. Het is van groot belang dat de leraar dit herkent, en kan begeleiden.

In het tweede jaar vind de specialisatie naar het kunnen geven van een Diepte Meditatie cursus plaats. Diepte Meditatie is een specifieke vorm van mediteren met specifieke aanwijzingen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het proces van transcenderen, en de effecten hiervan op de cursist.

Van de aspirant leraar wordt verwacht dat deze dagelijks mediteert, en naast eventuele andere beoefeningen van meditatie of yoga, [er zijn meedere wegen die naar Rome leiden] ook Diepte Meditatie beoefent.

De opleiding wordt in overleg met de belangstellenden ingepland. De opleiding start met minimaal 2 deelnemers.

Hilda Postema aan het woord:

Op 15 jarige leeftijd bezocht ik een lezing over meditatie, Transcendente Meditatie. Ik besloot gelijk dat ik zelf ook meditatie leraar wilde worden en startte op 17 jarige leeftijd de opleiding, die zich overigens heeft uitgestrekt over een aantal jaren. Voor mij was het duidelijk dat meditatie een behoefte is in veel mensen. Als mens ben je niet compleet als je jezelf alleen kent als actief persoon. Er zijn ook andere belevingen van onszelf mogelijk. Het ondergaan van de weldadige stilte, rust, hoe je het maar wilt noemen, is wezenlijk voor onze ontwikkeling als mens. De samenleving verandert als voldoende mensen regelmatig gaan mediteren. In de eerste instantie was ik als meditatie leraar een “overtuiger”. Ik wilde zo graag dat iedereen zou gaan mediteren………… Gelukkig ben ik wijzer geworden in de loop der jaren, en zie ik mezelf nu als een “informeerder”

Ik ben ongeveer 20 jaar full time actief geweest als leraar Transcendente Meditatie, maar de organisatie ging steeds meer als een keurslijf aanvoelen en begon sektarische trekken te vertonen. Ik voelde mij er niet meer in thuis, en heb samen met mijn partner en collega Pieter Post een nieuwe organisatie opgezet voor het verspreiden van Diepte Meditatie.

Als je belangstelling voor het volgen van de opleiding kan je contact met mij opnemen via www.tdminfo.nl of bellen naar het Centrum voor Meditatieve ontspanning,

telefoon nummer: 0320-219204